مشخصات فردی و زندگینامه
نام:حمیدرضا
نام خانوادگی:شاکرین
تخصص ها:فقه و اصول ، کلام ، فلسفه

زندگی نامه

در سال 1355 تحصیل در حوزه علمیه اصفهان را آغاز نموده و درسال 1360 به حوزه علمیه قم وارد شدم. درس خارج را از سال 1362 آغاز نموده و از محضر اساتیدی چون آیت الله تبریزی، آیت الله مکارم، آیت الله فاضل لنکرانی و آیت الله وحید خراسانی بهره جستم. درس فلسفه را نیز از محضر استاد فیاضی آیت الله مصباح یزدی و آیت الله جوادی آملی کسب فیض نموده و همراه با دروس رسمی به مطالعه فردی پرداخته و عمدتا از آثار علامه طباطبایی، شهید مطهری، شهید صدر و آیت الله مصباح یزدی استفاده نموده تا به حریم دایره مطالعات خود را بسط داده و عمدتا در عرصه مباحث فلسفی و کلامی، بویژه کلام جدید مطالعات خود را گسترش داده ام اکنون نیز در این زمینه به فعالیت خود ادامه می دهم.