براهین اثبات وجود خدا در نقدی بر شبهات جان هاسپرز
44 بازدید
ناشر: دانش و اندیشه معاصر
نقش: نویسنده
شابک: 964-375-102-3
سال نشر: 1386
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی